Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu hoàn tiền theo các quy định sau:

1. Điều kiện hoàn tiền: Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Thủ tục hoàn tiền: Khách hàng cần gửi yêu cầu hoàn tiền cho chúng tôi và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ cần hoàn tiền.

3. Xử lý yêu cầu hoàn tiền: Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý yêu cầu hoàn tiền của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

4. Hình thức hoàn tiền: Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho khách hàng bằng cùng phương thức thanh toán mà khách hàng đã sử dụng để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

5. Trách nhiệm: Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm hoàn tiền cho các sản phẩm hoặc dịch vụ không đạt được chất lượng như cam kết hoặc không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh khác do việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

6. Điều khoản và điều kiện: Chính sách hoàn tiền này được áp dụng đồng thời với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn mang lại sự hài lòng cho khách hàng và sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu quý khách cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.