Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết đảm bảo sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và người sử dụng dịch vụ. Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết lập dựa trên các nguyên tắc sau đây:

1. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và có liên quan để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về mục đích thu thập thông tin và sử dụng thông tin đó theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bảo vệ thông tin: Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật số và quản lý để bảo vệ thông tin khách hàng khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

3. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng để cung cấp dịch vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm mới.

4. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

5. Truy cập và cập nhật thông tin: Khách hàng có quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào và có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó nếu không còn cần thiết.

Chúng tôi cam kết tuân thủ chính sách bảo mật này và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.